Doelstelling en beloningsbeleid

De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed.

De stichting heeft geen medewerkers in dienst of op een loonlijst.

Onderstaand treft u uit de statuten van de stichting het onderdeel “doelstelling” aan:

Doelstelling
Doelstelling